Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec

Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14 i 154/14 na snazi od 25.12.2014. u članku 56. propisuje sljedeće: (izvadak)
"Poslodavac je obvezan organizirati i osigurati pružanje prve pomoći radnicima i drugim osobama do pružanja hitne medicinske pomoći ili do prijema u zdravstvenu ustanovu te je obvezan omogućiti postupanje javne službe hitne medicinske pomoći. 
Na svakom radilištu i u radnim prostorijama gdje istodobno radi dva do 20 radnika, najmanje jedan radnik, te još po jedan do svakih sljedećih 50 radnika, mora biti osposobljen za pružanje prve pomoći u skladu s pravilima zaštite na radu i u pisanom obliku dobiti obavijest da je određen za pružanje prve pomoći."

Sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10, čl.8.toč.10.) Hrvatski Crveni križ na temelju javnih ovlasti provodi osposobljavanje i obnovu znanja radnika za pružanje prve pomoći na radu.
Troškovi osposobljavanja po zaposleniku iznose 250,00kn/kandidat.

Tečaj se provodi sukladno Pravilniku o pružanju prve pomoći zaposlenima na radu (NN 56/83), a GDCK Ivanec izradio je Program osposobljavanja zaposlenika temeljem izmijenjene doktrine pružanja prve pomoći u odnosu na Pravilnik iz 83.g. Po završetku osposobljavanja izdaje se uvjerenje polaznicima o završenom tečaju. Predavanje se održava u dvorani GDCK Ivanec, ul. Đure Arnolda 11, a provodi ga licencirani liječnik Hrvatskog Crvenog križa. Ukoliko poslodavac prijavi 15 kandidata i više, osposobljavanje se može održati i u vašim prostorijama!

Uključite se u naš program najavom na telefon 042/781-534 ili 042/770-533, ili na email adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., a prijavni obrazac možete pronaći i na www.crveni-kriz-ivanec.hr/pružanje prve pomoći/program osposobljavanja radnika za pružanje prve pomoći na radu.

Grupa i vrijeme održavanja tečaja dogovara se sukladno obvezama poslodavca.

Prva pomoć / dokumenti

Program prva pomoć za vozače

Zakon o zaštiti na radu

Prijava djelatnika za tečaj prve pomoći u slučaju ozljede na radu  - PDF  XLS

Zakon o sigurnosti prometa na cestama