Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec

Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći (dalje: PPP), Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec (GDCK Ivanec) provodi temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15) i Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače vozila na motorni pogon iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći (NN 59/98). 

Prijavu za osposobljavanje podnosi autoškola u koju ste upisani. 

Nastavu iz nastavnog predmeta PPP provode doktori medicine sa licencom Hrvatskog Crvenog križa za izvođenje nastave iz prve pomoći, a prema Programu provedbe programa, uvjetima i načinu osposobljavanja kandidata za vozača i najmanjim minimalnim izračunskim elementima vrijednosti nastavnog sata za nastavni predmet pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći (NN 78/09) Više na : PROVEDBA PROGRAMA, UVJETI I NAČIN OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČA I NAJMANJI JEDINSTVENI MINIMALNI IZRAČUNSKI ELEMENTI VRIJEDNOSTI NASTAVNOG SATA ZA NASTAVNI PREDMET PRUŽANJE PRVE POMOĆI OSOBAMA OZLIJEĐENIM U PROMETNOJ NESREĆI

GDCK Ivanec osim liječnika sa licencom HCK osigurava i nastavna sredstva i pomagala, priručnik prve pomoći, administrativno praćenje tečaja i logističku podršku. 

Mjesto održavanja nastave je u dvorani GDCK Ivanec, ul. Đure Arnolda 11 u Ivancu (mala županijska zgrada u Ivancu). 

Cijena tečaja iz prve pomoći iznosi 450,00 kn. Ugovor i uplatnicu te ostale upute vezano uz nastavu iz prve pomoći dobiti ćete na prvom satu tečaja u GDCK Ivanec.

Nastava iz nastavnog predmeta PPP je obavezna, a započinje s kandidatom koji je upisan u autoškolu. Nastavni predmet pružanje prve pomoći obuhvaća 9 sati nastave. Nastavni sat traje 45 minuta, a blok sat 90 minuta. 

Pohađanje nastave je obavezno. Nakon odslušane nastave i uplaćenog tečaja iz prve pomoći, kandidatu se ovjerava knjižica kandidata za vozača o odslušanom tečaju, a bez ovjerene knjižice ne može se pristupiti ispitu. Knjižicu kandidata u GDCK Ivanec u pravilu donosi auto škola u koju je kandidat upisan. Bez ovjerene knjižice (neuplaćenog tečaja) izlažete se nepotrebnom gubljenju vremena jer ćete naknadno morati potražiti predavača koji je izvodio nastavu obzirom vam samo on može ovjeriti knjižicu.

O nazočnosti kandidata na nastavi vodi se zakonska evidencija (matična knjiga i dnevnik rada).

Kandidatu koji je otpočeo program osposobljavanja iz nastavnog predmeta PPP, GDCK Ivanec omogućuje završavanje programa osposobljavanja u roku od petnaest dana od dana početka osposobljavanja. Kandidat koji je prekinuo osposobljavanje ima pravo nastaviti osposobljavanje u drugoj organizaciji, ako od dana početka osposobljavanja do dana nastavka osposobljavanja nije prošlo više od dva mjeseca. GDCK Ivanec će kandidatu koji nastavlja osposobljavanje u drugoj organizaciji izdati potvrdu o završenom dijelu programa. 

Prava i obveze GDCK Ivanec i kandidata za vozača u procesu osposobljavanja iz nastavnog predmeta PPP uređuju se ugovorom u pisanom obliku. Ugovor za maloljetnu osobu potpisuje zakonski zastupnik te osobe.

Organiziranje i provođenje ispita iz prve pomoći povjereno je Hrvatskom auto klubu (o ispitu se informirajte u auto školi u koju ste upisani).

Prva pomoć / dokumenti

Program prva pomoć za vozače

Zakon o zaštiti na radu

Prijava djelatnika za tečaj prve pomoći u slučaju ozljede na radu  - PDF  XLS

Zakon o sigurnosti prometa na cestama