Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec

Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

GDCK Ivanec

Osposobljavanje građana za pružanje prve pomoći tradicionalna je djelatnost koju Hrvatski Crveni križ provodi s ciljem pripremanja što većeg broja osoba za pružanje prve pomoći u neželjenim situacijama ozljeda i bolesti u svakodnevnom životu kao i u slučaju katastrofa.

Sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10) Hrvatski Crveni križ oblikuje doktrinu prve pomoći, brine o njezinom unapređenju i usklađivanju s europskim smjernicama, te primjeni u svim programima edukacije na području RH.

Osposobljavanje za pružanje prve pomoći Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec provodi sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu odnosno javnim ovlastima definiranima čl.8. točkama 7.,8.,9., i 10. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu.

Programi prve pomoći

 • Provodi tečaj za osposobljavanje kandidata za vozače (9-satni tečaj, Zakonom regulirana obveza za vozače)
 • Provodi tečaj za osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći na radu (15-20 satni tečaj, Zakonom o zaštiti na radu regulirana obveza za osposobljavanje određenog broja radnika u radnoj organizaciji)
 • Edukacije/obnove znanja mentora školskih ekipa prve pomoći
 • Surađuje sa školama u odrađivanju obuke za djecu i mladež u okviru natjecanja; organizira natjecanja ekipa prve pomoći
 • Provodi programe osposobljavanja iz prve pomoći odgojno-obrazovnih djelatnika, stručnih suradnika, te ostalog osoblja zaposlenog u školskim i vrtićkim ustanovama (sukladno Pravilniku o načinu postupanja odgojno-obrazovnih djelatnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima NN 132/13). Cilj: pridonijeti stjecanju dodatnih znanja i vještina odgojno-obrazovnih djelatnika za prepoznavanje i pojavu prvih simptoma određenih zdravstvenih stanja kod djece/učenika
 • Provodi programe osposobljavanja za KPR/AVD tečaj osnovnih postupaka oživljavanja uz primjenu automatskog vanjskog defibrilatora sukladno Pravilniku o uvjetima za provođenje programa javno dostupne rane defibrilacije (NN 120/13). Cilj osposobljavanja u ovom programu je prepoznavanje stanja koja ugrožavaju život, pravovremeno pozvati hitnu medicinsku službu, primijeniti postupak oživljavanja, znati primijeniti AVD
 • Provodimo Osnovi i Napredni program tečaja prve pomoći za osposobljavanje članova gradskih Interventnih timova za pružanje prve pomoći (jednaki program provodimo i za članove Stožera civilne zaštite)
 • tečajeve prve pomoći za razne skupine stanovnika (pozivanje na tečajeve, priprema sanitetskog i edukativnog materijala, vođenje evidencije polaznika tečajeva prve pomoći, izdavanje potvrda o odslušanom tečaju prve pomoći, kontakti sa izvoditeljima, korisnicima i partnerima programa);

U cilju popularizacije prve pomoći GDCK Ivanec odrađuje slijedeće aktivnosti:

 • organizira radionice upoznavanja djece i mladih s prvom pomoći u okviru projekta ''Volim pomagati'' i ''Učimo o Crvenom križu'' od najranije dobi
 • provodi promidžbene aktivnosti popularizacije i upoznavanja građana s važnošću prve pomoći obilježavanjem Svjetskog dana prve pomoći, Tjedna Hrvatskog Crvenog križa, Svjetskog dana zdravlja i drugo
 • promovira važnost prve pomoći organizacijom natjecanja ekipa prve pomoći (oko 100 sudionika)
 • aktivan je sudionik u vježbama zaštite i spašavanja koje organiziraju JLSU
 • Obilježavanje Svjetskog dana prve pomoći, druga subota u mjesecu rujnu

Što je prva pomoć?

 • Prva pomoć je skup radnji kojima se pomaže ozlijeđenoj ili iznenada oboljeloj osobi na mjestu događaja, prije dolaska hitne medicinske službe ili drugih kvalificiranih zdravstvenih djelatnika
 • Prva pomoć je nastojanje da se ukupnim djelovanjem, postupcima prve pomoći i psihološkom podrškom stekne povjerenje i stvori osjećaj sigurnosti zdravstveno ugrožene osobe
 • Prvu pomoć pruža osoba koja se zatekne na mjestu nesreće. O njezinom poznavanju prve pomoći ovisi daljnji tijek spašavanja, osiguravanje brze intervencije hitnih službi i u konačnici uspješnost spašavanja. 
 • Primjena postupaka prve pomoći početak je pomaganja i zbrinjavanja ozlijeđene ili naglo oboljele osobe. Primjenjuju se s ciljem spašavanja života, sprečavanja nastanka komplikacija i invalidnosti i skraćivanja trajanja liječenja i oporavka.

Ciljevi pružanja prve pomoći

 • Spasiti život !!!
 • Spriječiti nastanak trajnih posljedica!
 • Skratiti trajanje liječenja i rehabilitacije!

Osnovna pravila prve pomoći

 • Ne stvarati paniku, postupiti brzo i svrsishodno
 • Pridržavati se načela ''prije svega ne štetiti''
 • Ne činiti više nego što se očekuje
 • Voditi brigu o sigurnosti spasioca i ozlijeđenih

 

Prva pomoć / dokumenti

Program prva pomoć za vozače

Zakon o zaštiti na radu

Prijava djelatnika za tečaj prve pomoći u slučaju ozljede na radu  - PDF  XLS

Zakon o sigurnosti prometa na cestama