Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec

Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Članstvo

Članstvo u GDCK Ivanec je dobrovoljno. 

Volontiranje

Dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina.

  

Dobrovoljno darivanje krvi

Dobrovoljni darivatelji krvi su nacionalno i strateško bogatstvo svake zemlje.

Prva pomoć

Osposobljavanje građana za pružanje prve pomoći tradicionalna je djelatnost HCK-a.

Osposobljavanje građana za pružanje prve pomoći tradicionalna je djelatnost koju Hrvatski Crveni križ provodi s ciljem pripremanja što većeg broja osoba za pružanje prve pomoći u neželjenim situacijama ozljeda i bolesti u svakodnevnom životu kao i u slučaju katastrofa.

Sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10) Hrvatski Crveni križ oblikuje doktrinu prve pomoći, brine o njezinom unapređenju i usklađivanju s europskim smjernicama, te primjeni u svim programima edukacije na području RH.

Osposobljavanje za pružanje prve pomoći Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec provodi sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu odnosno javnim ovlastima definiranima čl.8. točkama 7.,8.,9., i 10. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu.

Programi prve pomoći

 • Provodi tečaj za osposobljavanje kandidata za vozače (9-satni tečaj, Zakonom regulirana obveza za vozače)
 • Provodi tečaj za osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći na radu (15-20 satni tečaj, Zakonom o zaštiti na radu regulirana obveza za osposobljavanje određenog broja radnika u radnoj organizaciji)
 • Edukacije/obnove znanja mentora školskih ekipa prve pomoći
 • Surađuje sa školama u odrađivanju obuke za djecu i mladež u okviru natjecanja; organizira natjecanja ekipa prve pomoći
 • Provodi programe osposobljavanja iz prve pomoći odgojno-obrazovnih djelatnika, stručnih suradnika, te ostalog osoblja zaposlenog u školskim i vrtićkim ustanovama (sukladno Pravilniku o načinu postupanja odgojno-obrazovnih djelatnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima NN 132/13). Cilj: pridonijeti stjecanju dodatnih znanja i vještina odgojno-obrazovnih djelatnika za prepoznavanje i pojavu prvih simptoma određenih zdravstvenih stanja kod djece/učenika
 • Provodi programe osposobljavanja za KPR/AVD tečaj osnovnih postupaka oživljavanja uz primjenu automatskog vanjskog defibrilatora sukladno Pravilniku o uvjetima za provođenje programa javno dostupne rane defibrilacije (NN 120/13). Cilj osposobljavanja u ovom programu je prepoznavanje stanja koja ugrožavaju život, pravovremeno pozvati hitnu medicinsku službu, primijeniti postupak oživljavanja, znati primijeniti AVD
 • Provodimo Osnovi i Napredni program tečaja prve pomoći za osposobljavanje članova gradskih Interventnih timova za pružanje prve pomoći (jednaki program provodimo i za članove Stožera civilne zaštite)
 • tečajeve prve pomoći za razne skupine stanovnika (pozivanje na tečajeve, priprema sanitetskog i edukativnog materijala, vođenje evidencije polaznika tečajeva prve pomoći, izdavanje potvrda o odslušanom tečaju prve pomoći, kontakti sa izvoditeljima, korisnicima i partnerima programa);

U cilju popularizacije prve pomoći GDCK Ivanec odrađuje slijedeće aktivnosti:

 • organizira radionice upoznavanja djece i mladih s prvom pomoći u okviru projekta ''Volim pomagati'' i ''Učimo o Crvenom križu'' od najranije dobi
 • provodi promidžbene aktivnosti popularizacije i upoznavanja građana s važnošću prve pomoći obilježavanjem Svjetskog dana prve pomoći, Tjedna Hrvatskog Crvenog križa, Svjetskog dana zdravlja i drugo
 • promovira važnost prve pomoći organizacijom natjecanja ekipa prve pomoći (oko 100 sudionika)
 • aktivan je sudionik u vježbama zaštite i spašavanja koje organiziraju JLSU
 • Obilježavanje Svjetskog dana prve pomoći, druga subota u mjesecu rujnu

Što je prva pomoć?

 • Prva pomoć je skup radnji kojima se pomaže ozlijeđenoj ili iznenada oboljeloj osobi na mjestu događaja, prije dolaska hitne medicinske službe ili drugih kvalificiranih zdravstvenih djelatnika
 • Prva pomoć je nastojanje da se ukupnim djelovanjem, postupcima prve pomoći i psihološkom podrškom stekne povjerenje i stvori osjećaj sigurnosti zdravstveno ugrožene osobe
 • Prvu pomoć pruža osoba koja se zatekne na mjestu nesreće. O njezinom poznavanju prve pomoći ovisi daljnji tijek spašavanja, osiguravanje brze intervencije hitnih službi i u konačnici uspješnost spašavanja. 
 • Primjena postupaka prve pomoći početak je pomaganja i zbrinjavanja ozlijeđene ili naglo oboljele osobe. Primjenjuju se s ciljem spašavanja života, sprečavanja nastanka komplikacija i invalidnosti i skraćivanja trajanja liječenja i oporavka.

Ciljevi pružanja prve pomoći

 • Spasiti život !!!
 • Spriječiti nastanak trajnih posljedica!
 • Skratiti trajanje liječenja i rehabilitacije!

Osnovna pravila prve pomoći

 • Ne stvarati paniku, postupiti brzo i svrsishodno
 • Pridržavati se načela ''prije svega ne štetiti''
 • Ne činiti više nego što se očekuje
 • Voditi brigu o sigurnosti spasioca i ozlijeđenih

 

Projekti

Novosti

Prev Next
Održana akcija darivanja krvi - ITAS žene

Održana akcija darivanja krvi - ITAS žene

Nastavljajući sa organiziranjem i prikupljanjem potrebnih doza krvi, Gradsko društvo Crvenog križa I...

Svečano obilježavanje Dana dobrovoljnih darivatelja krvi

Svečano obilježavanje Dana dobrovoljnih darivatelja krvi

Svečano obilježavanje Dana dobrovoljnih darivatelja krvi, 25.10. , obilježavanje: 27.10. izletom u C...

GDCK Ivanec uključeno u humanitarnu akciju Hrvatskog Crvenog križa ''Uz nas niste sami-Za dostojanstven život''

GDCK Ivanec uključeno u humanitarnu akciju Hrvatskog Crven…

Hrvatski Crveni križ u povodu svoje 140. obljetnice, zajedno s Hrvatskom radiotelevizijom organizira...

Počinje 46. JUBILARNA akcija Hrvatskog Crvenog križa:''Solidarnost na djelu 2018.''

Počinje 46. JUBILARNA akcija Hrvatskog Crvenog križa:''Sol…

11.10.2018. (četvrtak) započinje provođenje velike i već tradicionalne humanitarne akcije Hrvatskog ...

Akcija DDK Kaznionica u Lepoglavi

Akcija DDK Kaznionica u Lepoglavi

Nastavljajući sa organiziranjem i prikupljanjem potrebnih doza krvi, Gradsko društvo Crvenog križa I...

Radionice iz prve pomoći za 75 mladih srednjoškolaca

Radionice iz prve pomoći za 75 mladih srednjoškolaca

Kako se ostvarivanje ciljeva i zadaća rada s mladima ostvaruje i kroz program usvajanja znanja iz pr...

U 2018. Hrvatski Crveni križ obilježava tri važne obljetnice:

140 godina postojanja i djelovanja na teritoriju današnje Republike Hrvatske

- U Zadru, Dubrovniku i Zagrebu 1878.g. osnovane su prve dobrovoljne udruge koje svoje djelovanje provode u skladu s međunarodno prihvaćenim odlukama 1863.g. i Prvom ženevskom konvencijom.
Te 1863.g. u Ženevi je održana međunarodna konferencija na kojoj je prihvaćeno deset rezolucija koje su odredile ciljeve i radne metode budućih nacionalnih društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.
Tih deset rezolucija čine osnivačku povelju Crvenog križa. Također je kao znak, tada Međunarodnog odbora za pomoć ranjenicima, prihvaćen crveni križ na bijeloj podlozi (13 godina kasnije Međunarodni odbor za pomoć ranjenicima preimenovan je u Međunarodni odbor Crvenog križa).

65 obljetnicu dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Crvenog križa

- prvu akcija darivanja krvi organizirao je Hrvatski Crveni križ, a održana je u Željezari u Sisku 25. listopada 1953.g.

25 godina otkako je HCK postao dio Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca

- Međunarodni odbor Crvenog križa 25. kolovoza 1993.g. priznaje Hrvatski Crveni križ kao nacionalno društvo i HCK tako postaje 158. član Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Iste godine 25. listopada Hrvatski Crveni križ postaje član Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.


ITAS + Ivanec (žene)
30. 10. 2018. / od 9,00 do 12 sati

Maruševec
04. 12. 2018. / od 8,30 do 12 sati

Klenovnik / Ivančica
11. 12. 2018. / Bolnica Klenovnik od 9,00 do 11 sati / Ivančica d.d. od 12,00 do 14,00 sati

Ivanec - muški
18. 12. 2018. / od 8,30 do 13 sati

    

Donirajte

 
NOVČANA SREDSTVA Kasice  ODJEĆA, OBUĆA