Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec

Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Članstvo

Članstvo u GDCK Ivanec je dobrovoljno. 

Volontiranje

Dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina.

  

Dobrovoljno darivanje krvi

Dobrovoljni darivatelji krvi su nacionalno i strateško bogatstvo svake zemlje.

Prva pomoć

Osposobljavanje građana za pružanje prve pomoći tradicionalna je djelatnost HCK-a.

Osposobljavanje građana za pružanje prve pomoći tradicionalna je djelatnost koju Hrvatski Crveni križ provodi s ciljem pripremanja što većeg broja osoba za pružanje prve pomoći u neželjenim situacijama ozljeda i bolesti u svakodnevnom životu kao i u slučaju katastrofa.

Sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10) Hrvatski Crveni križ oblikuje doktrinu prve pomoći, brine o njezinom unapređenju i usklađivanju s europskim smjernicama, te primjeni u svim programima edukacije na području RH.

Osposobljavanje za pružanje prve pomoći Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec provodi sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu odnosno javnim ovlastima definiranima čl.8. točkama 7.,8.,9., i 10. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu.

Programi prve pomoći

 • Provodi tečaj za osposobljavanje kandidata za vozače (9-satni tečaj, Zakonom regulirana obveza za vozače)
 • Provodi tečaj za osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći na radu (15-20 satni tečaj, Zakonom o zaštiti na radu regulirana obveza za osposobljavanje određenog broja radnika u radnoj organizaciji)
 • Edukacije/obnove znanja mentora školskih ekipa prve pomoći
 • Surađuje sa školama u odrađivanju obuke za djecu i mladež u okviru natjecanja; organizira natjecanja ekipa prve pomoći
 • Provodi programe osposobljavanja iz prve pomoći odgojno-obrazovnih djelatnika, stručnih suradnika, te ostalog osoblja zaposlenog u školskim i vrtićkim ustanovama (sukladno Pravilniku o načinu postupanja odgojno-obrazovnih djelatnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima NN 132/13). Cilj: pridonijeti stjecanju dodatnih znanja i vještina odgojno-obrazovnih djelatnika za prepoznavanje i pojavu prvih simptoma određenih zdravstvenih stanja kod djece/učenika
 • Provodi programe osposobljavanja za KPR/AVD tečaj osnovnih postupaka oživljavanja uz primjenu automatskog vanjskog defibrilatora sukladno Pravilniku o uvjetima za provođenje programa javno dostupne rane defibrilacije (NN 120/13). Cilj osposobljavanja u ovom programu je prepoznavanje stanja koja ugrožavaju život, pravovremeno pozvati hitnu medicinsku službu, primijeniti postupak oživljavanja, znati primijeniti AVD
 • Provodimo Osnovi i Napredni program tečaja prve pomoći za osposobljavanje članova gradskih Interventnih timova za pružanje prve pomoći (jednaki program provodimo i za članove Stožera civilne zaštite)
 • tečajeve prve pomoći za razne skupine stanovnika (pozivanje na tečajeve, priprema sanitetskog i edukativnog materijala, vođenje evidencije polaznika tečajeva prve pomoći, izdavanje potvrda o odslušanom tečaju prve pomoći, kontakti sa izvoditeljima, korisnicima i partnerima programa);

U cilju popularizacije prve pomoći GDCK Ivanec odrađuje slijedeće aktivnosti:

 • organizira radionice upoznavanja djece i mladih s prvom pomoći u okviru projekta ''Volim pomagati'' i ''Učimo o Crvenom križu'' od najranije dobi
 • provodi promidžbene aktivnosti popularizacije i upoznavanja građana s važnošću prve pomoći obilježavanjem Svjetskog dana prve pomoći, Tjedna Hrvatskog Crvenog križa, Svjetskog dana zdravlja i drugo
 • promovira važnost prve pomoći organizacijom natjecanja ekipa prve pomoći (oko 100 sudionika)
 • aktivan je sudionik u vježbama zaštite i spašavanja koje organiziraju JLSU
 • Obilježavanje Svjetskog dana prve pomoći, druga subota u mjesecu rujnu

Što je prva pomoć?

 • Prva pomoć je skup radnji kojima se pomaže ozlijeđenoj ili iznenada oboljeloj osobi na mjestu događaja, prije dolaska hitne medicinske službe ili drugih kvalificiranih zdravstvenih djelatnika
 • Prva pomoć je nastojanje da se ukupnim djelovanjem, postupcima prve pomoći i psihološkom podrškom stekne povjerenje i stvori osjećaj sigurnosti zdravstveno ugrožene osobe
 • Prvu pomoć pruža osoba koja se zatekne na mjestu nesreće. O njezinom poznavanju prve pomoći ovisi daljnji tijek spašavanja, osiguravanje brze intervencije hitnih službi i u konačnici uspješnost spašavanja. 
 • Primjena postupaka prve pomoći početak je pomaganja i zbrinjavanja ozlijeđene ili naglo oboljele osobe. Primjenjuju se s ciljem spašavanja života, sprečavanja nastanka komplikacija i invalidnosti i skraćivanja trajanja liječenja i oporavka.

Ciljevi pružanja prve pomoći

 • Spasiti život !!!
 • Spriječiti nastanak trajnih posljedica!
 • Skratiti trajanje liječenja i rehabilitacije!

Osnovna pravila prve pomoći

 • Ne stvarati paniku, postupiti brzo i svrsishodno
 • Pridržavati se načela ''prije svega ne štetiti''
 • Ne činiti više nego što se očekuje
 • Voditi brigu o sigurnosti spasioca i ozlijeđenih

 

Projekti

Novosti

Prev Next
Akcija DDK Lepoglava

Akcija DDK Lepoglava

Nastavljajući sa organiziranjem i prikupljanjem potrebnih doza krvi, Gradsko društvo Crvenog križa I...

Poziv na edukaciju iz Realističnog prikaza ozljeda

Poziv na edukaciju iz Realističnog prikaza ozljeda

Pozivamo sve zainteresirane da se prijave za edukaciju iz Realističnog prikaza ozljeda (RPO). Osnovn...

12. veljače akcija dobrovoljnog darivanja krvi u Lepoglavi

12. veljače akcija dobrovoljnog darivanja krvi u Lepoglavi

Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec u suradnji sa Aktivom dobrovoljnih darivanja krvi iz "Lepoglave...

Akcija DDK Itas - Ivanec-žene, 05. veljače 2019.

Akcija DDK Itas - Ivanec-žene, 05. veljače 2019.

Nastavljajući sa organiziranjem i prikupljanjem potrebnih doza krvi, Gradsko društvo Crvenog križa I...

Najava akcije dobrovoljnog darivanja krvi – "Itas" Ivanec, Ivanec – žene

Najava akcije dobrovoljnog darivanja krvi – "Itas…

U utorak 05.02.2019. godine od 09,00 do 10,00 sati u dvorani Gradskog društva Crvenog križa Ivanec u...

U prosincu podijeljeno više od 6 tona hrane u prehrambenim paketima za 407 korisnika FEAD projekta GDCK Ivanec

U prosincu podijeljeno više od 6 tona hrane u prehrambenim…

Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec započelo je sredinom prosinca s provedbom projekta ''Humanitarn...


ITAS Ivanec - žene
05. 02. 2019. / od 9,00 do 12 sati / Prostorije Gradskog društva Crvenog križa Ivanec

Lepoglava
12. 02. 2019. / od 9,00 do 12 sati / Prostorije restorana Ivančica u Lepoglavi

Ivanec - muški
19. 03. 2019. / od 9,00 do 13 sati / Prostorije Gradskog društva Crvenog križa Ivanec

Maruševec
02. 04. 2019. / od 9,00 do 13 sati / Prostorije Općine Maruševec

Donirajte

 
NOVČANA SREDSTVA Kasice  ODJEĆA, OBUĆA